Sambutan

dirut kuk
Direktur Utama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan rasa syukur yang tiada batas senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan barokah kepada kita semua.

Atas rahmat Allah lah Kallolo mampu mengarungi tantangan dan rintangan hingga saat ini. Kallolo juga bisa tumbuh dan berkembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Direksi, dan khususnya karyawan serta tim yang telah bekerja di Kallolo dengan tetap memegang teguh Filosofi kerja Kallolo yakni terus berkarya. Sehingga melalui semangat terus berkarya Kallolo dapat mengambil bagian yang semakin besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat pula meraih cita cita menjadi perusahaan multi nasional.

Semoga keluarga besar Kallolo senantiasa mengedepankan pelayanan prima, mengutamakan kepuasan konsumen, melakukan pengembangan dan terus berinovasi. Demi tercapainya visi Kallolo untuk menjadi perusahaan yang terpercaya, unggul dan tumbuh dengan inovasi.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan berkah dan rahmat Nya untuk bisa kita wujudkan cita cita luhur Kallolo. Aamiin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arsam